Ársreikningur 2019

Bjarg er ungt félag þar sem stærsti hluti rekstrar kemur til vegna byggingar á íbúðum félagsins. Um áramót var Bjarg með 844 íbúðir í hönnun og smíðum.

Mikill vöxtur var á árinu en eignir Bjargs í lok árs voru 12.750 millj.kr. en voru 5.173 í byrjun árs. Eigið fé félagsins var jákvætt um 4.244millj.kr. en var um 2.559 millj.kr. í byrjun árs.

Fjárfestingareignir í eigu félagsins eru að mestu á framkvæmdastigi en hluti þriggja verka var til búinn til útleigu innan 2019. Þar sem endanlegur kostnaður liggur fyrir og verklok eru fyrir áramót eru verk færð upp á gangvirði annars eru fjárfestingar eignir færðar á kostnaðar verði.

Viðhaldssjóður er færður til að standa undir eðlilegu viðhaldi og nauðsynlegum endurbótum á almennum íbúðum og fasteignum sem þær tilheyra.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins 308,5 millj.kr.á árið 2019.  216.4 millj. af hagnaði kemur til vegna mismunar á markaðsvirði og byggingarkostnaðar fasteignar á Akranesi.  Þessi matsbreyting hefur ekki áhrif á leiguverð þar sem leiga er reiknuð útfrá byggingarkostnaði.  Annar hagnaður kemur til vegna framkvæmda sem eru í vinnslu.  Enginn hagnaður var af leigustarfsemi félagsins.

Við mat á íbúðum félagsins er stuðst við opinbert fasteignamat.  Samkvæmt upplýsingum frá fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands er fasteignamat gangverð sem ætla má að eign hefði haft í kaupum og sölum.   Með þessari aðferð er gegnsæi í virði eignasafns Bjargs og þróun verðtryggða lána sýnt í réttu samhengi við virði íbúða. 

Áhrif faraldurs vegna COVID19 veirunnar á íslenskt efnahagslíf og fjármálamarkaði eru víðtæk og mikil óvissa ríkir  um framhaldið. Ekki er fyrirséð um áhrif faraldursins á starfsemi félagsins sem að mati stjórnar og framkvæmdastjóra hafa ekki komið fram vísbendingar við undirritun ársreiknings þess efnis að vafi kunni að leika á rekstrarhæfi félagsins.

Ársreikningur 2020 (pdf)

Ársreikningur 2019 (pdf)

 - skýringar með ársreikningi 2019