• Árlegt félagsgjald er 1.500 kr. Gjaldið er til að standa straum af kostnaði í tengslum við skráningu, staðfesta þarf skráningu á biðlista með greiðslu á 12 mánaða fresti.

• Staðfestingargjald vegna úthlutunar er 30.000 kr. Gjaldið er greitt innan sjö daga frá úthlutun og er óafturkræft ef umsækjandi hættir við en gengur annars upp í tryggingarféð.

• Samhliða undirritun leigusamnings þarf leigutaki að standa skil á tryggingarfé sem er ígildi þriggja mánaða leigu. Tryggingarféð stendur til tryggingar á réttum efndum á leigusamningi, þ.e. fyrir leigugreiðslum, kostnaði sem fellur til við skil á íbúð og skaðabótum vegna tjóns á hinu leigða sem leigjandi kann að bera ábyrgð á samkvæmt ákvæðum húsaleigulaga. Leigutaki getur einnig valið að kaupa tryggingu í gegnum viðurkenndan aðila. Trygging þarf að liggja fyrir við undirritun leigusamnings. Tryggingarfé skal skilað í lok leigutíma ef engin athugasemd er gerð við skilin.

• Aukaafrit af leigusamningi kostar 1.000 kr.